Tôi đã thay đổi cuộc đời nhờ sinh trắc vân tay


Tình cờ gặp CEO Goldgen Việt Nam, tôi như sống lại cuộc đời mới, trang sử mới về những thay đổi con người và sự nghiệp của tôi bắt đầu.

Tình cờ gặp CEO Goldgen Việt Nam, tôi như sống lại cuộc đời mới, trang sử mới về những thay đổi con người và sự nghiệp của tôi bắt đầu. Như một niềm hy vọng và động lực mạnh mẽ từ sinh trắc vân tay đã thôi thúc tôi phát triển bản thân dựa trên chính năng lực và sở trường của mình. Nhờ có sinh trắc vân tay mà tôi đã trở thành một trong những người giữ lửa, đem công cụ sinh trắc vân tay đến với tất cả mọi người và hơn cả, tôi thấu hiểu mình, nắm bắt trọn vẹn con người mình là ai.